czwartek, 14 marca 2013

Światowy Dzień Liczby Pi

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Liczby Pi:) Dlaczego? Bo jest 3.14. Święto można uczcić jedzeniem Pi-zzy, albo Pi-erogów, ewentualnie popijając Pi-wem. Albo po prostu przeczytać wiersz, który udało mi się znaleźć:

Liczba Pi 

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Wisława Szymborska 

oraz życzenia, które mnie zachwyciły ze strony: http://www.ap.krakow.pl/kdm/pi.html

PI-ękne życzenia 

Ile równań niezależnych,
Ile jest szeregów zbieżnych,
Ile całek niewłaściwych,
Ile na płaszczyźnie krzywych,
Ile funkcji kwadratowych,
Co nie mają miejsc zerowych. 

Ile krzywe mają siecznych,
Ile jest układów sprzecznych,
Ile różnych jest symetrii,
Ile twierdzeń w geometrii,
Ile przestrzeń ma wektorów,
Co nie tworzą pustych zbiorów, 

Tyle szczęścia i radości, 
tyle nowych przyjemności
od zamysłu do pomysłu.
To jest zawsze dobry powód,
może kto ma ładny dowód? 
Na co? Wszystko jedno mi. 
Ładny, bo za kilka dni 
Dzień nastąpi Liczby Pi
A te słowa zamiast róży
Składa wszystkim Kazio Skurzy

Kazimierz Skurzyński


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz